Privacy Policy

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsinformatie die u aan Luxury Yachts Specialist B.V. verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoongesprek, e-mail of een bestelling die u plaatst. Luxury Yachts Specialist B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Luxury Yachts Specialist B.V. verschaft met grootste mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. De privacyverklaring van Luxury Yachts Specialist B.V. is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Luxury Yachts Specialist B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Luxury Yachts Specialist B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Luxury Yachts Specialist B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt zijn onder meer het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan bestaande of potentiële relaties van Luxury Yachts Specialist B.V., de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media, voor de behandeling van klachten, vragen over de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
Luxury Yachts Specialist B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij Luxury Yachts Specialist B.V. van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Beveiliging en bewaartermijn

Luxury Yachts Specialist B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan Luxury Yachts Specialist B.V. worden toevertrouwt. Zo zorgt Luxury Yachts Specialist B.V. ervoor dat gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Luxury Yachts Specialist B.V. toegang tot uw gegevens.
Luxury Yachts Specialist B.V. bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Gebruik van de diensten van Luxury Yachts Specialist B.V.

Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten van Luxury Yachts Specialist B.V. vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Luxury Yachts Specialist B.V. of die van derde partijen. Luxury Yachts Specialist B.V. behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Cookies

Luxury Yachts Specialist B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat Luxury Yachts Specialist B.V. haar diensten hierop kan afstemmen. De website van Luxury Yachts Specialist B.V. maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Luxury Yachts Specialist B.V. of beveiligde interne systemen. Luxury Yachts Specialist B.V. gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Luxury Yachts Specialist B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om zodoende de werking van onze website te optimaliseren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Luxury Yachts Specialist B.V. gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Luxury Yachts Specialist B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Luxury Yachts Specialist B.V. heeft hier geen invloed op. Luxury Yachts Specialist B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De website van Luxury Yachts Specialist B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Luxury Yachts Specialist B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de webbouwers, transporteurs en handelspartners van Luxury Yachts Specialist B.V. ten behoeve van onze leveringen en diensten. Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om uw bestelling zo goed en zo snel mogelijk te kunnen verwerken. Deze gegevens zullen niet verder verspreid worden door Luxury Yachts Specialist B.V. of door bovenstaande partijen. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers, webbouwers, transporteurs en handelspartners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Luxury Yachts Specialist B.V. verstuurt haar e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uitschrijven van e-mail nieuwsbrieven is mogelijk met de uitschrijffunctionaliteit in de e-mailnieuwsbrief.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of als u zich wilt uitschrijven, dan kunt u contact met ons Luxury Yachts Specialist B.V. opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Aansprakelijkheid

Alle informatie en diensten aangeboden op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Luxury Yachts Specialist B.V. kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website.
Luxury Yachts Specialist B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor schade geleden door:
• Het niet beschikbaar of bereikbaar zijn van de website.
• Het via bezoeken van een externe hyperlink van de website.
• Onvolledige of foutieve informatie/prijzen op de website.
• Afwijkende levering van goederen (bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden).
• Uitingen van derden op de website (bijvoorbeeld door banners, reclame of opmerkingen).

Vragen en feedback

Luxury Yachts Specialist B.V. controleert regelmatig of Luxury Yachts Specialist B.V. aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met Luxury Yachts Specialist B.V. opnemen.

Yachts Specialist B.V.,
Schuitengat 47,
2042TK Zandvoort,
Nederland.

Kamer van Koophandel: 82177686